Project Description

Den inre delen av Misools norra ökedja är söndervittrad och erbjuder många utsiktspunkter.