Project Description

Då vi kan hjälper vi till med att städa de oerhört vackra stränderna. Inte heller Misool är skonat från plastskräp.