Project Description

I Misool är största delen av skogen ännu helt orörd. Vi önskar att den också får vara det i fortsättningen.