Project Description

Antalet stränder är inte stort och att campa kräver tillstånd från de lokala byarna.