Project Description

Invånarna i Misool har papuanska gener och därmed drag som påminner om aborginierna i Australien.