Project Description

I Raja Ampat finns det över 1300 fiskarter, blötdjuren över 700. Korallarterna är över 600.