Project Description

Karstklippornas ointagliga former ger utrymme för fantasin. Vi snirklar runt i lugn takt, njuter och fotograferar.