Project Description

Vi använder oss av gamla palmblad för att dra upp de fullastade kajakerna eftersom friktionen annars är för stor.